ฉันสามารถทำอะไรกับปริญญาธุรกิจได้บ้าง? การสำรวจเส้นทางอาชีพ - Crimson Education US-ZH (2023)

ขณะที่คุณเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกธุรกิจ คุณอาจถามว่า "เรียนจบปริญญาธุรกิจแล้วจะทำอะไรได้บ้าง" ด้วยแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ปริญญาธุรกิจจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในตลาดงานที่มีพลวัตในปัจจุบัน บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประตูหลายบานที่ปริญญาธุรกิจสามารถเปิดให้คุณได้

ประโยชน์ของปริญญาธุรกิจ

ปริญญาธุรกิจช่วยให้คุณมีทักษะและความสามารถที่หลากหลายซึ่งมีมูลค่าและรางวัลอย่างมากในตลาดงานที่มีพลวัตในปัจจุบัน ทักษะหลักที่ได้รับการปลูกฝัง ได้แก่ความเป็นผู้นำและความสามารถในการจัดการ เนื่องจากหลักสูตรปริญญาธุรกิจมักจะรวมโมดูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักการเป็นผู้นำ

นอกเหนือจากความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาด้านธุรกิจ คุณยังได้พัฒนาทักษะภาคปฏิบัติ เช่น การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ทางการเงิน และการจัดการทีม ทักษะเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น การนำเสนอทางธุรกิจ โครงการกลุ่มความร่วมมือ และหลักสูตรเฉพาะด้านบัญชีและการเงิน

สิ่งสำคัญคือในยุคที่ความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและวัฒนธรรมของ 'การจ้างงานตนเอง' ที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ ปริญญาธุรกิจมักจะรวมโมดูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตำแหน่งนี้ไม่เพียงทำให้คุณเข้าใจเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำในโลกของธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยให้ความรู้และความสามารถที่จำเป็นแก่คุณในการเริ่มต้นกิจการของคุณเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

หนึ่งวันในชีวิต: โรงเรียน Wharton ที่ UPenn

ปริญญาธุรกิจทำอะไรได้บ้าง?

ความเก่งกาจของปริญญาธุรกิจนั้นน่าทึ่งมาก เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมและภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น การเงิน การธนาคาร การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี และภาคส่วนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการธนาคาร ผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจสามารถสำรวจบทบาทในฐานะนักการลงทุนหรือนักการธนาคารพาณิชย์ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้จัดการความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือผู้จัดการความมั่งคั่ง/พอร์ตโฟลิโอ

โครงร่างในตารางด้านล่างคือบทบาทงานที่หลากหลายในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผู้ถือปริญญาธุรกิจสามารถพิจารณาได้:

บทบาทงานในอุตสาหกรรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมบทบาทหน้าที่
การตลาดและการโฆษณาผู้จัดการฝ่ายการตลาด, นักวิเคราะห์วิจัยตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการแบรนด์
การเงินนักวิเคราะห์การเงิน วาณิชธนกิจ ผู้จัดการความเสี่ยง/ความมั่งคั่ง/พอร์ตโฟลิโอ
เทคโนโลยีนักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์/โครงการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ดูแลสุขภาพตัวแทนขาย นักวิเคราะห์การเงิน
ไม่แสวงหาผลกำไรผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

ความสำคัญของความเฉียบแหลมทางธุรกิจระหว่างประเทศและความตระหนักทางวัฒนธรรม

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มมากขึ้น การทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและวัฒนธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางธุรกิจ ในขณะที่บริษัทยังคงขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ความรู้นี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและความสัมพันธ์ข้ามพรมแดน นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญในภาษาที่สองหรือสามสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของคุณได้อย่างมาก ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับทีมและลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การเปิดรับมุมมองที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและการเปิดรับในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศหรือการฝึกงานทั่วโลก สามารถเพิ่มพูนอาชีพทางธุรกิจของคุณได้อย่างมาก

เส้นทางอาชีพ 5 อันดับแรกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจ

ในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางธุรกิจสามารถเข้าร่วมในเส้นทางอาชีพได้มากมาย ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาโดยตรงอีกต่อไป ซึ่งแตกต่างจากในอดีต และการเปลี่ยนสายอาชีพกลางคันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ

เส้นทางอาชีพยอดนิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจมักจะรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การวิเคราะห์ทางการเงิน วาณิชธนกิจ และการตลาด

ผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นคำศัพท์ยอดนิยมในหมู่ผู้สำเร็จการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจ ได้รับแรงหนุนจากความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมสตาร์ทอัพ เทรนด์นี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของครีเอเตอร์-ผู้ประกอบการและการเปิดตัวธุรกิจออนไลน์ที่ง่ายดายด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ผู้ประกอบการระบุความต้องการของตลาด พัฒนาแผนธุรกิจ และเริ่มกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น เส้นทางนี้มักจะมีความเสี่ยง เนื่องจากผู้ประกอบการมักลงทุนกองทุนส่วนบุคคลหรือแสวงหาเงินทุนผ่านเงินกู้หรือช่องทางอื่นๆ

เนื่องจากธรรมชาติของสตาร์ทอัพมีความหลากหลาย การประเมินช่วงเงินเดือนที่เป็นไปได้สำหรับผู้ประกอบการจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากรายได้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ตามCareerExplorer.comเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 43,240 ดอลลาร์ต่อปี โดย 20% แรกที่ได้รับรายได้เฉลี่ย 134,000 ดอลลาร์ต่อปี โอกาสการเติบโตของผู้ประกอบการนั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพอันมากมายของสตาร์ทอัพและธุรกิจต่างๆ

ความพยายามของผู้ประกอบการ

นอกเหนือจากการเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับการจ้างงานภายในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ปริญญาธุรกิจยังช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างเส้นทางของคุณเองผ่านความพยายามในการเป็นผู้ประกอบการ การฝึกอบรมที่ครอบคลุมโดยหลักสูตรปริญญาธุรกิจเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้สร้างธุรกิจใหม่ของตนเองหรือกลายเป็นมืออาชีพที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสของตัวเองในโลกธุรกิจได้โดยใช้ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ โดยการระบุตลาดที่มีศักยภาพ การพัฒนาแผนธุรกิจที่ใช้งานได้ และการทำความเข้าใจด้านการเงินและการดำเนินงานของการจัดการธุรกิจ พวกเขาสามารถสร้างและนำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ จิตวิญญาณของผู้ประกอบการนี้ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยการศึกษาด้านธุรกิจสามารถนำไปสู่นวัตกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความพึงพอใจในอาชีพส่วนบุคคล

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และความสามารถในการทำกำไร พวกเขาระบุปัญหาทางธุรกิจ เสนอแนวทางแก้ไข และดำเนินการเปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล หรือกลยุทธ์เป็นที่แพร่หลายในสาขานี้ ที่ปรึกษาด้านการจัดการมักจะทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยมักจะทำงานภายในทีม

ตามประตูแก้วค่าจ้างพื้นฐานโดยทั่วไปสำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดการในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 85,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยมีโอกาสได้รับสิ่งจูงใจตามผลงานและส่วนแบ่งกำไร สำนักสถิติแรงงานคาดการณ์ว่าการจ้างงานนักวิเคราะห์ด้านการจัดการเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาด้านการจัดการระหว่างปี 2563 ถึง 2573 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ

การวิเคราะห์ทางการเงิน

นักวิเคราะห์ทางการเงินตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเพื่อช่วยธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด พวกเขาสามารถทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การธนาคาร ประกันภัย หรือบริษัทการลงทุน โดยเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการพอร์ตโฟลิโอ หรือการเงินขององค์กร

ตามประตูแก้วนักวิเคราะห์การเงินในสหรัฐอเมริกามักได้รับเงินเดือนพื้นฐานที่ 70,000 ดอลลาร์ต่อปี โดยมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสิ่งจูงใจตามผลงาน สำนักสถิติแรงงานคาดการณ์ว่าการจ้างงานนักวิเคราะห์การเงินจะเพิ่มขึ้น 5% ระหว่างปี 2563 ถึง 2573 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศสำหรับอาชีพส่วนใหญ่

วาณิชธนกิจ

วาณิชธนกิจสนับสนุนธุรกิจในการเพิ่มทุนโดยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และส่งเสริมการขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นและพันธบัตร พวกเขามักจะให้คำแนะนำในการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าและคำแนะนำเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ สถานที่ทำงานทั่วไปสำหรับวาณิชธนกิจ ได้แก่ สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ธนาคารกลาง และร้านค้าชั้นนำ

ตามประตูแก้วค่าจ้างพื้นฐานโดยทั่วไปสำหรับวาณิชธนกิจในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 100,000 ดอลลาร์ต่อปี โดยมีความเป็นไปได้ของค่าคอมมิชชันและแรงจูงใจตามผลงาน ภาคการเงินโดยรวมซึ่งรวมถึงวาณิชธนกิจคาดว่าจะเติบโต 5% ระหว่างปี 2563 ถึง 2573 ซึ่งเร็วพอๆ กับค่าเฉลี่ยสำหรับทุกสาขาอาชีพ

การตลาด

นักการตลาดช่วยธุรกิจโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการของตนโดยการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และสร้างแคมเปญเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรเฉพาะ พวกเขาสามารถทำงานในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา

จากข้อมูลของ Glassdoor ค่าจ้างพื้นฐานโดยทั่วไปสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 80,000 ดอลลาร์ต่อปี โดยมีศักยภาพสำหรับสิ่งจูงใจตามผลงาน สำนักงานสถิติแรงงานคาดการณ์ว่าการจ้างงานสำหรับผู้จัดการฝ่ายโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดจะเพิ่มขึ้น 10% ระหว่างปี 2020 ถึง 2030 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ

ข้อมูลเชิงลึกด้านอาชีพ: ผู้ประกอบการ/โค้ชความแข็งแกร่งกับไมค์

การแสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับทักษะในอาชีพทางธุรกิจ

ในโลกของธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ไม่ได้จบลงด้วยการสำเร็จการศึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทางวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถติดตามข่าวสารปัจจุบันและแข่งขันได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแสวงหาคุณวุฒิเพิ่มเติม การได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้อง หรือการลงทะเบียนในหลักสูตรฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับสาขาที่คุณสนใจ โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น หลักสูตรออนไลน์และการสัมมนา มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

นอกจากนี้ การติดตามเทคโนโลยีและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน และการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเพิ่มคุณค่าของตนเองในเวทีธุรกิจ และอาจเปิดโอกาสทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น โปรดจำไว้ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว

พลังของการสร้างเครือข่าย การฝึกงาน และประสบการณ์จริงในอาชีพการงานทางธุรกิจ

สุภาษิตที่ว่า "ไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้ แต่เป็นคนที่คุณรู้จัก" ถือเป็นความจริงที่สำคัญในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การสร้างเครือข่าย การฝึกงาน และการได้รับประสบการณ์จริงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจ

เครือข่ายที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญของการเติบโตและความสำเร็จในขอบเขตธุรกิจ ด้วยการปลอมแปลงสายสัมพันธ์กับมืออาชีพในอุตสาหกรรมของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่า เข้าถึงการอ้างอิงงาน และรักษาความสัมพันธ์ที่อาจปลดล็อกโอกาสสำหรับความก้าวหน้า ทุกวันนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น LinkedIn ถูกนำไปใช้เป็นประจำเพื่อขยายเครือข่ายมืออาชีพ

การฝึกงานมอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่สำคัญในสาขาที่คุณสนใจ ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นผลประโยชน์แบบสองต่อหนึ่งอย่างแท้จริง ในตลาดงานปัจจุบัน นายจ้างนิยมผู้สมัครที่นำประสบการณ์การฝึกงานมานำเสนอมากขึ้น

ประการสุดท้าย ประสบการณ์ภาคปฏิบัตินอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การสะสมความรู้ทางทฤษฎีที่รวบรวมได้จากการบรรยายและแบบฝึกหัดของมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพอที่จะนำทางสู่โลกของมืออาชีพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย การฝึกงานที่ปลอดภัย หรืออาสาสมัคร ประสบการณ์เหล่านี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า ฝึกฝนทักษะด้านอารมณ์ของคุณ และสามารถยกระดับอาชีพทางธุรกิจในอนาคตของคุณได้อย่างมาก

ความคิดสุดท้าย

ปริญญาธุรกิจมอบทักษะมากมายและเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพมากมาย ไม่ว่าคุณกำลังพิจารณาอาชีพด้านการตลาด วาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ หรือแม้กระทั่งสร้างกิจการของตัวเอง ปริญญาธุรกิจสามารถจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จได้ ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมอบโอกาสมากมายในการใช้ความรู้และประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากปริญญาดังกล่าว

โปรดจำไว้ว่าการเดินทางสู่อาชีพที่คุ้มค่าเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อช่วยแนะนำเส้นทางของคุณ Crimson Education ให้คำแนะนำและบริการให้คำปรึกษาที่ปรับให้เหมาะกับคุณ เราทุ่มเทเพื่อช่วยให้นักเรียนเช่นคุณเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดทั่วโลก และเราเข้าใจความซับซ้อนของการได้รับเข้าศึกษาในโรงเรียนธุรกิจชั้นนำ.

เริ่มต้นการเดินทางสู่โรงเรียนธุรกิจอันทรงเกียรติวันนี้โดยจองคำปรึกษาฟรีกับ Crimson Education ทีมที่ปรึกษาของเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกหลักสูตร การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่สถาบันชั้นนำกำลังมองหาสำหรับนักเรียนที่คาดหวัง เราสามารถพาคุณไปสู่เส้นทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เมื่อทำงานร่วมกัน ก้าวแรกสู่อนาคตของคุณ -จองคำปรึกษาฟรีของคุณตอนนี้.

สิ่งที่ทำให้ Crimson แตกต่าง

แหล่งข้อมูลสำคัญและการอ่านเพิ่มเติม

  • เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บฟรีของเราเกี่ยวกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
  • eBooks ฟรีและคำแนะนำเพื่อช่วยในกระบวนการสมัครเข้าวิทยาลัย
  • โรงเรียนธุรกิจชั้นนำ: คำแนะนำในการค้นหาแบบที่ดีที่สุดของคุณ
  • คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจในโรงเรียนมัธยมสำหรับวัยรุ่น
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 06/23/2023

Views: 5253

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.